Poskytování právní služby v oblastech obchodního a korporátního práva, správa pohledávek, reality a development, stavební právo, pracovní právo, veřejné zakázky, insolvenční řízení, trestní řízení, právo EU a cizí prvek, soudní spory.

Mgr. Pavel Piňos

advokát / ČAK 10123 / ID dat. schránky: d5mgmks / pinos@akpz.cz / Telefon: +420 581 282 219

Mgr. Veronika Zavadilová

advokát / ČAK 12186 / ID dat. schránky: mn7fu6m /  zavadilova@akpz.cz / Telefon: +420 581 282 221

Řešení případných spotřebitelských sporů
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli (případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.